•  

Google Analytics cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt meegegeven om de locatie in te zien. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookieoverzicht

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden.

Cookie Opslagperiode Functie

Google Analytics
__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Maximaal 2 jaar

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Met deze cookies krijgt ZET TWEE inzage in het bezoek op de website (bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen).

Browserinstellingen en cookies verwijderen

Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies via uw browser kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Privacy Statement

Inleiding

ZET TWEE (hierna “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, opdrachtgevers en consumenten van onze opdrachtgevers en andere contactpersonen. Wij doen dit zowel in opdracht van onze opdrachtgevers alsmede voor onze eigen activiteiteiten (website en marketing). In deze Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen activiteiten. Indien jij vragen hebt over de activiteiten van onze klanten, opdrachtgevers en/of partners verwijzen wij jou graag door naar deze desbetreffende partijen. Voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kun je je richten tot Machiel van der Plas via machiel@z2.nl.

Wie zijn wij

Wij zijn ZET TWEE, een fullservice internetbureau gevestigd in Middelburg. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Waar zitten wij

Wij zijn gevestigd aan de Noordpoortstraat 5 te Middelburg.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor onze eigen activiteiten

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode en huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Cookies
 • Surfgedrag

Rechten van betrokkenen

Onder de wet Algemene Verordening Gegegevensbescherming (hierna “AVG”) heeft iedereen een aantal rechten. Wij wijzen je graag op jouw rechten als betrokkene. Heb je tips of opmerkingen, dan horen wij dat graag. Om van je rechten gebruik te kunnen maken, kun je contact opnemen met Machiel van der Plas. Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteits Persoonsgegevens (hierna te noemen: AP). Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat graag. Binnen ZET TWEE hechten wij veel waarde aan jouw privacy en daarom zijn wij altijd bereid om met jouw in gesprek te gaan op het moment dat jij ergens mee zit.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen en de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en wij als opdrachtnemer. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming, zoals bij het versturen van updates of meldingen(via nieuwsbrieven). In deze Privacy Statement delen wij met jou de partijen waar wij mee werken.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘ontvangers’, maar (sub) verwerkers. In het onderstaande overzicht hebben wij de (sub)verwerkers opgesomd en tevens aangegeven waar deze partijen voor dienen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van ZET TWEE.

Wij werken samen met de volgende (sub)verwerkers voor onze eigen activiteiten:

 • Trans-IP (hosting provider, data center in Amsterdam, Nederland)
 • Mailchimp (e-mail marketing software)
 • Google Analytics (inzichtelijk maken van alle traffic en events op de website)
 • Google diensten (Captcha, Maps, Search Console etc)
 • Slack (software om intern samen te werken, wel cloud-based)
 • Exact Online (boekhouding, project administratie en algemene crm)

Cookies

Wij plaatsen cookies bij de bezoekers van onze website. Dit doen wij om informatie te verzamelen over de pagina’s die bezoekers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Deze informatie gebruiken wij om jouw webervaring continu te verbeteren en om onze marketing activiteiten goed te kunnen uitvoeren.

Wijziging van privacy statement

ZET TWEE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. ZET TWEE adviseert u regelmatig onze Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Onderaan de Privacy Statement zullen wij de versie bijhouden.

Versie 1.10