contact

Noordpoortstraat 5
4331 RP Middelburg

0118 23 44 22
mail@z2.nl

Disclaimer

Gebruik van informatie

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Hoewel deze informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat ZET TWEE niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Zonder schriftelijke toestemming van ZET TWEE is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. ZET TWEE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

ZET TWEE kan niet garanderen dat alle aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ZET TWEE te corresponderen, accepteer je automatisch dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. ZET TWEE heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. ZET TWEE aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van ZET TWEE zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ZET TWEE daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.